Изграждане на отоплителни инсталации

Проектиране и изграждане на цялостни отоплителни инсталации и системи; поддръжка на отоплителни инсталации

Проектирането и изграждането на една отоплителна система – независимо дали промишлена или битова – е високоспециализирана дейност. За да работят ефективно инсталациите – парни или с вода, те трябва да са отлично оразмерени и прецизно изпълнени с качествени материали.

Влаганите изделия, материали и консумативи са с официален произход и сертификат за качество.

На нас това ни е работата и разполагаме както с добре подготвени специалисти, така и с нужното техническо оборудване.

Юлекс БМ поема…

поддръжката и сервизирането на изградените парни инсталации денонощно, без почивен ден.

Поддържаме дежурни екипи през цялото денонощие и те по всяко време ще реагират на повикването ви, независимо от характера на повредата. Ние ви осигуряваме отлично обслужване на изгодни цени.

Важна за безаварийната работа и ефективността на отоплителните системи е професионалната профилактика, която навреме установява всяко отклонение във функционирането им.