Ремонт на канализация

Старата канализация често се нуждае от ремонт . Предлагаме смяна на старите каменинови или друг вид тръби с нови PVC тръби и фитинги.

PVC тръбопровода има следните предимства: дълъг срок на експлоатация, гладка вътрешна повърхност, висока химическа устойчивост.

Ремонтът може да включва:

  • Къртене на настилка /при необходимост/;
  • Изкопни дейности ;
  • Демонтаж на старите тръби и монтаж на новата инсталация;
  • Възстановяване на настилката;
  • Почистване и извозване на отпадъците.
  • Предаване на обекта в завършен и годен за употреба вид.