ВиК Изграждане

ВиК Изграждане – нови ВиК инсталации

„Юлекс БМ“ разполага с целия необходим ресурс за изграждане на нови ВиК инсталации. Нашите проектанти извършат оразмеряването и проектирането им според потребностите на конкретния клиент, функционалното предназначение на сградата и всички нормативни изисквания.

Когато се налага подмяна на стара инсталация и заменянето ѝ с нова, или реновирането ѝ, се справяме с различните видове използвани системи без ограничения.

При желание, поемаме обслужването, профилактиката и поддръжката на инсталациите – водопроводни, канализационни, отоплителни, както и всички спешни ремонти и отстраняване на аварии. Гарантираме ви качество, коректност и добри цени.

Имаме необходимото техническо оборудване и специалисти за изкопните работи и професионалния монтаж на инсталациите, довършителните и възстановителни операции след него. Работим с всички размери и типове тръби и арматура, произведени от различни суровини, подходящи за водоснабдяване и канализация. Влагаме материали и консумативи с качество, защитено със сертификати.